095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า (Apartment Business Trade Association หรือ “ABTA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยกลุ่ม “ทีมงานเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า” ผู้เป็นแกนนำแนวหน้าในการรวบรวมผู้ประกอบการ อพาร์ตเม้นต์ห้องพัก คอนโด ห้องเช่า ฯลฯ รวมถึงเป็นแกนนำในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจาก”ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา”

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ABTA ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า

ABTA ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า

ABTA ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า วันที่ 15 มกราคม 2564...

กิจกรรม / ประชุม / เสวนา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ถาม / ตอบ

นโยบายและแผนการ

ติดต่อสมาคม

สมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และการเสวนาให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือราคาพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก
2. มีสิทธิได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ
3. มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเข้าเป็นสมาชิกทาง line@, ทางห้องกลุ่มแชทไลน์ของสมาคม, และทาง facebook กลุ่มปิด เฉพาะสำหรับสมาชิก
4. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ผู้เช่าดี-หอพักดี” ที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาและตรวจสอบก่อนที่จะรับผู้เช่าเข้าพักในสถานประกอบการ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2562
5. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแนะนำช่างต่างๆ รวมถึงผู้รับเหมางานทั้งระบบและโครงสร้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการห้องเช่า
6. มีสิทธิได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อร้านค้าซื้อของใช้ในธุรกิจห้องเช่าในราคาขายส่ง