095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า  ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าและท่านที่สนใจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRPLsWKh51MNPmaA1AZ8Za58r9OibMJ_RptoQq6U6a4lMDg/viewform

ลงชื่อเข้า สัมมนา ส.ค.บ. 23 ส.ค.2562  ภายในวันที่ 16  สิงหาคม  2562ครับ