095-073-6523 apartmentbta@gmail.com
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ตามที่ท่านสมาคมฯประกาศเชิญชวนร่วม ลงชื่อสัมนา  ส.ค.บ.วันที่ 23 ส.ค.2562  นั้น ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังว่า  สคบ.ต้องการทำประชาพิจารณ์ในวันนั้นเลย  ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถกดลิ้งค์เข้าไปดูรายละเอียดได้ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกๆท่าน  ร่วมแสดงพลัง ...
เชิญร่วมโหวตจำนวนห้องเช่าขั้นต่ำ

เชิญร่วมโหวตจำนวนห้องเช่าขั้นต่ำ

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทุกท่าน ร่วมกันโหวตจำนวนห้องเช่าขั้นต่ำที่ต้องถูกควบคุมโดยประกาศฯ สคบ.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3e62hsOgGqCmJjCc98fXaxKWR9cntoAdd_BgMEXP9QhQqBA/viewform ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าทุกท่าน...
เชิญ ผู้ประกอบการห้องเช่า ลงชื่อเข้า  สัมมนา  ส.ค.บ.  23  ส.ค.2562

เชิญ ผู้ประกอบการห้องเช่า ลงชื่อเข้า สัมมนา ส.ค.บ. 23 ส.ค.2562

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า  ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าและท่านที่สนใจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRPLsWKh51MNPmaA1AZ8Za58r9OibMJ_RptoQq6U6a4lMDg/viewform ลงชื่อเข้า สัมมนา ส.ค.บ. 23 ส.ค.2562  ภายในวันที่ 16  สิงหาคม ...