095-073-6523 apartmentbta@gmail.com

Apartment Business Trade Association

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

สมัครตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 อายุ สมาชิกถึง 31 ธ.ค. 2564 สมาชิก สามัญ รายปี 1,000 แรกเข้า 500 โอน 1,500

– สมาชิกวิสามัญ รายปี 500 แรกเข้า 500 โอน 1,000 สมัครในนามบุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร บัตรประชาชน กับ ทะเบียบบ้าน อพาร์ทเม้นท์ หรือใบประกอบธุรกิจอันตราย

-โอนแล้ว แล้วเตรียมเอกสาร แล้ว กรอก google แนบเอกสาร
ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/e2F8qpTB6wuYkNKY6

ต่ออายุสมาชิก สมาคม ABTA

-สมาชิก สามัญ รายปี 1000

-สมาชิกวิสามัญ รายปี 500
ต่ออายุสมาชิกใช้เอกสารสลิปเงินโอนแนบอย่างเดียวครับ
กรอก google แนบสลิบโอนเงิน
ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/e2F8qpTB6wuYkNKY6